compleet & ongebonden sinds 1995
WEEK 16 18-4 t/m 24-4
Film van de week!
MENU

Privacy Statement

HyperLeap, gevestigd aan Markt 60, 5431 EC Cuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.hyperleap.nl
www.biosagenda.nl
www.theagenda.nl
www.beat247.nl

Markt 60
5431 EC Cuijk
0485-802781 (uw naam en telefoonnummer inspreken)
Vragen over de Gegevensbescherming van HyperLeap en uitgaves kunnen worden gesteld via info@hyperleap.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

HyperLeap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We gebruiken gegevens: om het mogelijk te maken om commentaar te leveren op onze pagina’s, mailings te kunnen ontvangen, deel te nemen aan prijsvragen en pm opgeslagen gegevens over u zelf te kunnen inzien.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:
Loginnaam
Naam
Geslacht
E-mailadres
E-mailadres zichtbaarheid
Bioscoopstad
Birthday
Bioscoopagenda toemailen
Weekly news toemailen
Prijsvraag toemailen
(mogelijk, bijvoorbeeld bij prijsvragen)
Adres
Naam
Straat
Stad
Postcode
Meningen (bijvoorbeeld bij forum of commentaar onder films)
Bezoeksessies
Actieve sessie
Account gemaakt
Laatste update
Successvolle logins
Mislukte logins
Alle logins

HyperLeap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn in geval van zakelijke transacties, zoals kvk-nummer, btw-nummer, banknummer en klantnummer.


Geautomatiseerde besluitvorming

HyperLeap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HyperLeap) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HyperLeap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > onbepaalde tijd
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens > onbepaalde tijd
Delen van persoonsgegevens met derden

HyperLeap verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HyperLeap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Hyperleap maakt op haar websites gebruik van verschillende soorten cookies.
Functionele cookies zijn nodig om onze websites te laten functioneren. Zonder deze cookies zouden de websites niet goed werken. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je inloggegevens zodat je niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen.
Onze websites maken gebruik van cookies van verschillende andere partijen. Onder deze cookies bevinden zich cookies voor:

1. statistieken: zo kunnen we bijhouden hoeveel bezoek onze websites trekken.
2. advertenties: met deze cookies wordt er een profiel van surfgedrag samengesteld om zo advertenties te tonen die relevant zijn voor de bezoekers.
3. Cookies van sociale netwerken: met deze cookies is het mogelijk om bijvoorbeeld met Facebook te reageren op films, nieuws etc.

Volgens de Nederlandse wet moeten wij onze lezers toestemming vragen om cookies te gebruiken. Als u dit wilt wordt dit antwoord ook opgeslagen in een cookie.


Advertenties

Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis van uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren.


Inzage

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hyperleap.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om ons de nodige gegevens te verschaffen om u uniek te kunnen identificeren. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
HyperLeap wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HyperLeap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via info@hyperleap.nl.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HyperLeap en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons systeem kunt inloggen en zelf deze gegevens inzien en desgewenst aanpassen.


Wijzigingen privacybeleid

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina.


Vragen

Voor vragen over het beschreven privacybeleid kunt u contact opnemen met Hyperleap per mail naar info@hyperleap.nl of telefonisch via 0485-802781 (naam en telefoonnummer inspreken, we bellen terug).


BiosAgenda.nl op Facebook, Twitter en Google+