compleet & ongebonden sinds 1995
WEEK 18 6-5 t/m 12-5
Film van de week!
MENU
Home > Films > Dodesukaden > Detailinformatie
Dodesukaden

Detailinformatie over de film Dodesukaden

Meer info voor de echte fans

Met

Kamatari Fujiwara
Kamatari Fujiwara
Suicidal Old Man
Kunie Tanaka
Kunie Tanaka
Hatsutaro Kawaguchi
Kazuo Kato
Kazuo Kato
Painter
Hisashi Igawa
Hisashi Igawa
Masuo Masuda
Hideko Okiyama
Hideko Okiyama
Tatsu Masuda
Hideaki Esumi
Hideaki Esumi
Detective
Akemi Negishi
Akemi Negishi
Good-Looking Housewife

Ook met

Imari Tsuji (Otane Watanaka), Michiko Araki (Restaurant proprietress), Shin Ibuki (5th Man Calling Out), Masakazu Kuwayama (Western-style restaurant owner), Kôji Mitsui (Foodstand owner), Toriko Takahara (5th Wife), Atsushi Watanabe (Mr. Tanba), Hiroshi Akutagawa (Hei), Junzaburô Ban (Yukichi Shima), Takashi Ebata (2nd Man calling out (as Kanji Ebata)), Jerry Fujio (Kichi the Carpenter Bee (as Jierî Fujio)), Keiji Furuyama (Mr. Matsui), Michio Hino (Mr. Ikawa), Akira Hitomi (1st Man Calling Out), Shôji Ichimura (3rd Man calling out), Minoko Kaizuka (Kumanbachi's second child), Masahiko Kametani (Okabe), Hiroyuki Kawase (Beggar's Son), Hiroshi Kiyama (Sushi Shop Proprietor), Sanji Kojima (Thief), Yûko Kusunoki (Misao Sawagami), Yoshiko Maki (2nd Wife), Tatsuo Matsumura (Kyota Watanaka), Shinsuke Minami (Ryotaro Sawagami), Masanari Nihei (4th Man calling out), Reiko Niimura (1st Wife), Matsue Ono (4th Wife), Toshiko Sakurai (3rd Wife), Toki Shiozawa (Waitress), Kayako Sono (Kichi's Wife), Minoru Takashima (Policeman), Kiyoko Tange (Mrs. Shima), Masahiko Tanimura (Mr. Sô), Toshiyuki Tonomura (Taro Sawagami), Tomoko Yamazaki (Katsuko Watanaka), Jitsuko Yoshimura (Yoshie Kawaguchi)

Productie-
maatschap-
pijen

Continental Home Vídeo, Criterion Collection, The, Embassy Home Entertainment, Janus Films, Les Films Molière, Svenska Filminstitutet (SFI), Toho Company, Yonki-no-Kai Productions

Cast & Regisseur

Kamatari Fujiwara
Kamatari Fujiwara
Suicidal Old Man
Kunie Tanaka
Kunie Tanaka
Hatsutaro Kawaguchi
Kazuo Kato
Kazuo Kato
Painter
Hisashi Igawa
Hisashi Igawa
Masuo Masuda

Dodesukaden Filmfeiten

Japan, 1970, 140 min